"Wartość umowy została podwyższona o kwotę ok. 108 mln zł netto, tj. do kwoty 3 755 mln zł netto. Termin przekazania bloku do eksploatacji został wydłużony o 6 miesięcy, tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Ugoda na wniosek stron zostanie złożona do sądu w celu jej zatwierdzenia, podano także.

W lipcu 2020 r. konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power System GmbH, Tecnicas Reunidas oraz Budimeksu złożyło do PGE GiEK propozycję zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów z 31 października 2020 roku na 30 kwietnia 2021 r.

Umowa na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów została zawarta 15 lipca 2014 r.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)