Trudno jest przekazywać informację o czymś, co się stosowało, jeżeli tego nie było – komentują wyjaśnienia MF eksperci.

Po zakończeniu roku

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia br. przepisami obowiązek sporządzenia i opublikowania informacji o strategii podatkowej dotyczy spółek, które osiągnęły obrót przekraczający 50 mln euro rocznie, a także podatkowych grup kapitałowych.
Za nieprzesłanie urzędowi skarbowemu adresu strony internetowej, na której strategia została opublikowana, grozi do 250 tys. zł (art. 27c ust. 8 ustawy o CIT).
Problem polega na tym, że spółki dowiadują się o przekroczeniu progu 50 mln euro dopiero po zakończeniu roku, za który miały sporządzić strategię. Słowem dowiadują się dziś, że miały ją posiadać i realizować w przeszłości. Artykuł 27c ustawy o CIT mówi bowiem o „realizowanej strategii podatkowej”.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP potwierdza, że tak należy rozumieć art. 27c. Zdaniem resortu nie powinno to nastręczać firmom problemów, bo przepisy nie nakładają nowych obciążeń podatkowych. Wymagane jest jedynie zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowanej strategii i przekazanie adresu tej strony naczelnikowi urzędu skarbowego.
– Resort finansów błędnie zakłada, że każdy duży podatnik ma przygotowaną i wdrożoną strategię podatkową – komentuje te wyjaśnienia Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię (cała opinia – patrz ramka).
Treść całego artykułu można przeczytać w środowym wydaniu DGP albo w eDGP.