GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 10 401 sztuk w sierpniu 2020 r. i wzrosła o 2,9 proc. r/r. W okresie styczeń - sierpień br. odnotowano spadek o 22,7 proc. r/r do 106 926 sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w sierpniu br. wzrosła o 16,5 proc. r/r do 480 sztuk. W okresie styczeń - sierpień br. odnotowano spadek o 18,2 proc. r/r do 3 763 sztuk.

Produkcja węgla kamiennego spadła o 15,8 proc. r: r w sierpniu

Produkcja węgla kamiennego spadła o 15,8 proc. r/r do 4,24 mln ton w sierpniu 2020 r. (spadek o 15,3 proc. m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W okresie styczeń-sierpień 2020 r. produkcja węgla kamiennego spadła o 13,3 proc. r/r i wyniosła 35,79 mln ton.

Reklama

W sierpniu br. produkcja węgla brunatnego wyniosła 4,16 mln ton, co oznacza spadek o 1,8 proc. w skali roku i wzrost o 8,6 proc. m/m, zaś w okresie 8 miesięcy br. - spadła o 12,2 proc. r/r do 30,41 mln ton, podano także.

Produkcja energii elektrycznej spadła o 7,7 proc. r: r w sierpniu

Produkcja energii elektrycznej spadła o 7,7 proc. r/r i wyniosła 12,15 TWh w sierpniu 2020 r. (w ujęciu miesięcznym spadła o 1,9 proc.), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano spadek o 7,3 proc. r/r do 101,42 TWh, podał Urząd.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wcześniej, że produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 4,86 proc. r/r do 12,12 TWh w sierpniu. W okresie styczeń-sierpień 2020 r. odnotowano spadek produkcji o 7,29 proc. r/r do 98,16 TWh.

Produkcja rudy miedzi spadła o 4,5 proc. r: r w sierpniu

Produkcja rudy miedzi spadła o 4,5 proc. r/r do 2,54 mln ton w sierpniu 2020 r. (spadek o 5,2 proc. m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Produkcja rudy miedzi w okresie styczeń - sierpień br. wyniosła 20,8 mln ton, co oznacza spadek o 2,4 proc. r/r, zaś produkcja samych koncentratów miedzi w okresie 8 miesięcy br. wyniosła 1,16 mln ton, co oznacza spadek o 2,7 proc. r/r, podano także.

Produkcja koncentratów miedzi spadł w samym sierpniu 2020 r. o 10,8 proc. r/r do 138 tys. ton (spadek o 6,9 proc. m/m), podano w komunikacie.

Produkcja gazu ziemnego spadła o 0,8 proc. r: r, ropy naftowej - spadła o 3,8 proc. w VIII

Produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) spadła o 0,8 proc. r/r do 450 hm3 w sierpniu 2020 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m produkcja wzrosła o 1 proc..

Produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła w sierpniu br. o 3,8 proc. r/r i wzrosła o 1,2 proc. m/m do 71,7 tys. ton.

W okresie styczeń - sierpień 2020 r. odnotowano wzrost produkcji gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) o 6 proc. r/r do 3 731 hm3. W tym okresie produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) wyniosła 535 tys. ton, spadając o 5,3 proc. r/r.

Produkcja cementu spadła o 2,9 proc. r: r w sierpniu

Produkcja cementu spadła o 2,9 proc. r/r do 1,72 mln ton w sierpniu 2020 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 6,6 proc.

W okresie styczeń-sierpień 2020 r. odnotowano wzrost produkcji cementu o 1,7 proc. r/r do 12,48 mln ton.

Polecamy; GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający wzrosły m: m w IX