Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 27,64 mln zł wobec 37,71 mln zł straty rok wcześniej, a zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 29,3 mln zł wobec 38,06 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 49,89 mln zł wobec 31,91 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 91,8 mln zł wobec 80,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 450,94 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 1 573,71 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki za I kwartał 2021 roku wskazują na wzrost sprzedaży w każdym segmencie spółki oraz dużą poprawę efektywności działalności całej grupy. Analizując dane z wyłączeniem Impexmetalu, którego nie ma już w strukturach grupy, przychody spółki wzrosły o 13%, a EBITDA zanotowała ponad dwukrotny przyrost wartości" - czytamy w komunikacie.

"Po pierwszym kwartale 2021 roku wynik EBITDA wyniósł 92 mln zł wobec 81 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Warto podkreślić, że w porównywalnym zakresie działalności (eliminując z I kwartału 2020 wynik Impexmetalu) wzrost EBITDA jest ponad dwukrotny i wynika on z poprawy efektywności we wszystkich segmentach działalności grupy. Ponadto efektywne zarządzanie spółką pozwoliło na osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA po pierwszym kwartale 2021 na poziomie 2,6x" - powiedział CFO i wiceprezes Boryszewa Andrzej Juszczyński, cytowany w komunikacie.

Ponad 5-krotny wzrost EBITDA względem I kwartału 2020 roku w Segmencie Motoryzacja to zasługa głównie Grupy Maflow, która przez ostatnie kwartały znacząco poprawiła efektywność oraz zanotowała w I kwartale 2021 roku sprzedaż wyższą o ponad 25% w porównaniu do I kwartału 2020 roku. W Grupie BAP, pod wspólnym zarządzaniem z Grupą Maflow, wdrażany jest program optymalizacji procesów operacyjnych generujący wzrost rentowności kontraktów. Przychody Segmentu Motoryzacja w I kwartale 2021 roku wyniosły 450 mln zł, zaznaczono.

Porównując rok do roku wyniki Segmentu Metale bez ujęcia wpływu sprzedanego w czwartym kwartale 2020 roku Impexmetalu, można zauważyć wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA odpowiednio o 19% oraz 75%. Wypracowano przychody na poziomie 905 mln zł oraz 52,2 mln zł EBITDA. Spółki wchodzące w skład Segmentu Metale w znaczącym stopniu zwiększyły obroty względem pierwszych trzech miesięcy 2020 roku, wynika również z materiału.

"Jak zakładaliśmy, Segment Metale ma się dobrze pomimo braku Impexmetalu. Wyniki wypracowane w tym obszarze w I kwartale 2021 roku to efekt realizacji długofalowej strategii spółki, konsekwentnego wypełniania założonych planów i procesów inwestycyjnych. W związku z problemami europejskich przedsiębiorstw z utrzymaniem łańcuchów dostaw m.in. z Chin odnotowaliśmy znaczący wzrost zapotrzebowania na nasze wyroby metalowe i stalowe. Aktualnie przyglądamy się kolejnym aktywom" - powiedział p.o. prezesa Wojciech Kowalczyk.

W Segmencie Chemia, który sezonowo dostarcza unikatowe płyny do odladzania samolotów oraz lotnisk, trzy pierwsze miesiące bieżącego roku były ukierunkowane na wzrost sprzedaży. Zabieg ten pozwolił wypracować wyższe względem poprzedniego roku o niemal 11% przychody oraz o 28% wynik EBITDA. podkreślono także.

"Zmiana sieci dystrybucji i pozyskanie nowych klientów w segmentach chemii przemysłowej oraz płynów motoryzacyjnych przyczyniły się do poprawienia wyników w I kwartale 2021 roku. W Segmencie Chemia reagujemy na zmieniające się otoczenie i w najbliższych kwartałach planujemy wprowadzenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań" - zapowiedział członek zarządu Boryszewa ds. rozwoju Mikołaj Budzanowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 19,81 mln zł wobec 18,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)