"Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest 70 000 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLNETIA00014, które reprezentują 20,86% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 20,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w informacji.

Cyfrowy Polsat na dzień sporządzenia zaproszenia posiada 232 895 492 akcje spółki, reprezentujące łącznie ok. 69,4% kapitału zakładowego oraz uprawniające ok. 69,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"Proponowana cena zakupu akcji nabywanych w ramach zaproszenia wynosi 5,77 zł za jedną akcję" - czytamy dalej.

Oferty na sprzedaż będą przyjmowane od od 27 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r. Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji ich nabycia za pośrednictwem KDPW to o 19 maja.

23 grudnia 2021 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 akcji Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zarząd Netii ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje spółki wysokości 4,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej. W jej ramach złożono ostatecznie zapisy na 84 868 akcji. W połowie kwietnia br. Cyfrowy Polsat podjął decyzje o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia na rynku regulowanym GPW lub poza tym rynkiem za nie więcej niż 515 mln zł.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (69,4% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)