Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 6,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,08 mln zł wobec 5,86 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 153,6 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 132,5 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. 2019 ro. grupa Oponeo.pl sprzedała w sumie 575 tys. opon, czyli o 10,21% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Odnotowano także wzrost w zakresie sprzedaży felg. W III kw. 2019 r. grupa Oponeo.pl sprzedała 22,3 tys. felg (zarówno aluminiowych jak i stalowych), tj. o 19,63% więcej r/r. Trzeba podkreślić, że wzrost ten został osiągnięty mimo trwającej od początku roku niesprzyjającej sytuacji rynkowej w segmencie opon do samochodów osobowych, w którym odnotowano ponad 7% spadek sprzedaży (narastająco trzy kwartały 2019 roku do trzech kwartałów 2018 roku). Dynamiczny wzrost sprzedaży krajowej jest efektem m.in. znaczącej pozycji rynkowej oraz szybkiego wzrostu udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej. Analitycy rokują, że w 2019 roku wartość handlu internetowego w Polsce wyniesie około 50 mld zł. W ostatnich latach jego wartość przyrastała w tempie kilkunastu procent rocznie" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 551,61 mln zł w porównaniu z 484,95 mln zł rok wcześniej.

"W kolejnych kwartałach grupa Oponeo.pl zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju. Zakłada ona m.in.:

- umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz optymalizację sprzedaży na rynkach zagranicznych za pośrednictwem funkcjonujących sklepów internetowych,
- rozwój projektu sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki Dadelo S.A.,
- udoskonalanie procesów logistycznych" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 9,57 mln zł wobec 4,88 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)