KUKE swoją prognozę opiera na założeniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. na poziomie 4,3 proc. oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,6 proc.

"Przy założeniu tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. na poziomie 4,3 proc. oraz podwyższeniu wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,6 proc. prognozujemy, iż rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy się na poziomie ok. 1100 podmiotów" - napisano.

"Czynnikiem decydującym o przedmiotowym podwyższeniu będzie wzrost poziomu podmiotów poddawanych restrukturyzacji ze względu na popularyzację stosunkowo świeżego rozwiązania, przy jednoczesnym delikatnym wzroście poziomu upadłości" - dodano.

KUKE podało, że sądy gospodarcze w czerwcu ogłosiły upadłość 60 przedsiębiorstw, czyli o 36,4 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o 25 proc. więcej niż w czerwcu 2017 roku. (PAP Biznes)