Ferro otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (DIAS) z dnia 21 lipca 2017 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej instancji tj. decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie (UKS) z dnia 6 października 2016 r., dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2014" czytamy w komunikacie.

Decyzja DIAS jest decyzją ostateczną w administracyjnym toku postępowania, podano także.

"Spółka nie zgadza się w całości z treścią decyzji DIAS oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora UKS, w związku z czym spółka zamierza wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję DIAS" - podsumowano w komunikacie.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

(ISBnews)