Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 190,1 mln zł w gotówce.

Łącznie w kwietniu do OFE przekazano 265,51 mln zł.

Od początku br. ZUS przekazał OFE łącznie 1 136,05 mln zł.

W 2019 r. ZUS przekazał OFE łącznie 3 198,81 mln zł, w 2018 r. - 3 047,46 mln zł, a w 2017 r. - 2 932,76 mln zł. W 2016 r. było to 2 878,87 mln zł, w 2015 r. - 2 558,24 mln zł, zaś w 2014 roku transfer środków z ZUS do funduszy wyniósł 8 201,3 mln zł.