Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) serii A i B na łączną szacowaną kwotę ok. 400 mln zł, podała spółka.
"Przewidywany wpływ środków z tytułu umorzenia certyfikatów FIZ w wysokości ok. 200 mln zł planuje się w czerwcu 2020 roku, ok. 100 mln zł w lipcu 2020 roku oraz około 100 mln zł we wrześniu 2020 roku. Środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów FIZ zostaną wykorzystane zarówno na cele związane z bieżącą działalnością spółki jak i na realizację działalności inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie.
FIZ został utworzony przez JSW w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, związanym z pogorszeniem płynności, jej stabilizacji, jak również w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej grupy kapitałowej, przypomniano.
Wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ na 31 marca 2020 roku wynosiła 1 562 mln zł. W wartości bilansowej ujęte pozostają środki finansowe, przewidziane do umorzenia w ramach decyzji podjętych w styczniu 2020 r., w wysokości 391,8 mln zł. Wpływ powyższej kwoty na rachunek spółki nastąpił w miesiącu kwietniu bieżącego roku, podano także.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)