Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze TIM zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 29 czerwca, o przeznaczeniu na dywidendę 5,55 mln zł z zysku za 2019 r., wynoszącego 22,71 mln zł, wynika z projektów uchwał. Kwotę w wysokości 17,16 mln zł przeznacza się na fundusz dywidendowy.
"Kwotę w wysokości 5 549 800 zł zwyczajne walne zgromadzenie TIM S.A. przeznacza na dywidendę, z zastrzeżeniem, iż kwota ta wypłacona została w dniu 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok" - czytamy w projekcie.
TIM odnotował 19,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 15,09 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 22,71 mln zł wobec 10,21 mln zł zysku rok wcześniej.
TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)