Rawlplug odnotował 108,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 112,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 159,01 mln zł wobec 160,16 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 210,47 mln zł wobec 196,09 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 218,54 mln zł w 2022 r. wobec 1 011,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 21,68 mln zł wobec 53,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 1 218,54 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)