statystyki

Finanse

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach – wskazuje po ilu dniach przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania sprzedaży.

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach obliczany jest jako odwrotność wskaźnika rotacji zapasów pomnożoną przez 360 dni.

 Wrzd =\frac{Wz}{Sp}*360

Gdzie:

Wrzd - Wskaźnik
Sp - Sprzedaż
Wz - Wartość zapasów

Jeżeli poziom wskaźnika jest wysoki oznacza to, że obrót zapasami firmy jest wolnym, natomiast niska wartość wskaźnika sugeruje szybki obrót zapasami.

Optymalna wartość tego wskaźnika jest różna dla różnych branż.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty