statystyki

Finanse

Wskaźnik rotacji zapasów

wróć do działu: Finanse »

Wskaźnik rotacji zapasów – jest jednym z podstawowych wskaźników sprawności zarządzania aktywami określający efektywność wykorzystania zapasów. Wskaźnik rotacji zapasów wskazuje ile razy w ciągu roku zapasy zostały przekształcone w gotowe wyroby. Niska wartość oznacza, że poziom zapasów jest zbyt wysoki i firma niepotrzebnie ponosi koszty magazynowe. Wzrost wskaźnika oznacza, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży.

Definiuje się go jako iloraz wielkości sprzedaży i wielkości zapasów.

Gdzie:

Wrz - Wskaźnik
Sp - Sprzedaż
Wz - Wartość zapasów

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty