ZBM Zremb-Chojnice SA jest producentem kontenerów różnego zastosowania. Aktualnie w ofercie spółki znajdują się:

  • kontenery offshore (transport morski i na platformy wiertnicze),
  • kontenery rurowe (tzw. Baskety) do transportu oprzyrządowania na platformy wiertnicze,
  • kontenery ładunkowe Mini — Mud i żywności (tzw. food containers) do transportu wyposażenia i żywności dla załóg platform wiertniczych,
  • kontenery typu Borekaks do transportu szlamów z odwiertów na platformach,
  • kontenery specjalistyczne dla: warsztatów mechanicznych, sprężarkowni, agregatów prądotwórczych itp.,
  • kontenery i platformy na wyposażenie wojsk,
  • kontenery na odpady radioaktywne,
  • konstrukcje stalowe budowlane dachów i fasad pod szkło oraz wiele innych indy­widualnie projektowanych obiektów budowlanych i wyrobów.

Poza kontenerami w ofercie spółki znajdują się także: elementy konstrukcyjne budowli, fasady i dachy obiektów przemysłowych, elementy silosów, platformy do transportu ładunków w portach morskich, platformy PNAF z przeznaczeniem do transportu, platformy ze sterowaniem hydraulicznym do przewożenia i holowania uszkodzonych samochodów.

Dodatkowo spółka świadczy również usługi samochodowego transportu drogowego oraz prowadzi sprzedaż metali i innych materiałów.

Reklama

W kwietniu 2008 roku ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.