statystyki

Inne

Fundusze zrównoważone

wróć do działu: Inne »

Fundusze zrównoważone – fundusze inwestycyjne, których aktywa lokowane są częściowo w akcje spółek giełdowych, a częściowo w bardziej bezpieczne papiery dłużne – obligacje skarbu państwa i Bony skarbowe.

Fundusze zrównoważone zaliczane są do grupy funduszy mieszanych. Udział giełdowych akcji w portfelu inwestycyjnym funduszu waha się od 50 do 70 %. Dlatego uważane są za bezpieczniejsze od funduszy akcyjnych, podczas bessy, ich jednostki nie tracą tak dużo jak fundusze agresywne.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty