Dzień prawa do dywidendy ma być ustalony na 22 lipca oraz dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia, podano także.

W ubiegłym roku akcjonariusze Enei zdecydowali o przeznaczeniu 251,62 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co dawało wypłatę w wysokości 0,57 zł na akcję. 

W 2014 r. spółka miała 909,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 722,52 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 696,61 mln zł wobec 840,62 mln zł zysku rok wcześniej. 

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2013 r. spółka odnotowała ok. 9,15 mld zł skonsolidowanych przychodów.