Nieznaczne przecięcie linii wsparcia nie musi oznaczać zmiany trendu, tylko jego naruszenie, wykres kursu może wrócić wtedy do pierwotnego trendu wzrostowego.

Linię wsparcia rysuje się łącząc ze sobą linią prostą najniższe punkty wykresu (dołki cenowe). Czym więcej punktów styku linni wsparcia z wykresem kursu, tym większa jest wiarygodność tej linii.

Zobacz też: