• zmian w składzie portfela indeksu,
  • wypłaty dywidendy.

Współczynnik korygujący oblicza się według wzoru:

gdzie:

Zobacz też: