Nieruchomość wspólna powstaje przy okazji ustanowienia odrębnej własności lokali. Nieruchomość wspólna jest współwłasnością wszystkich właścicieli lokali w częściach ułamkowych.

Do nieruchomości wspólnej zaliczane są wszystkie części budynku, które w momencie ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu nie zostały wliczone do sumy powierzchni użytkowej wszystkich samodzielnych lokali w budynku.

W budynkach wielorodzinnych nieruchomościami wspólnymi są np.:ściany nośne, fundamenty, dach, klatka schodowa, kominy, piony wodno-kanalizacyjne, winda, telewizyjna antena zbiorcza, instalacja domofonowa, instalacja gazowa, instalacja centralnego ogrzewania.

Na mocy ustawy o własności lokali współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa dopóki trwa odrębna własność lokali.

Zobacz też: