Wskaźnik rentowności kapitału pokazuje jaki zysk został wypracowany na bazie kapitałów własnych. ROE mierzy rentowność kapitału wniesionego do spółki przez akcjonariuszy. Im wyższy poziom wskaźnika tym lepsza jest efektywność zarządzania kapitałem własnym.

ROE = Zysk netto / Kapitał własny

Zobacz też: