Success fee określa się zazwyczaj jako procentową wartość zysku ponad poziomem benchmarku. Dla funduszy obligacyjnych benchmarkiem określone papiery wartościowe z rynku pieniężnego, dla funduszy akcyjnych może to być odpowiedni indeks giełdowy.

Jako success fee określa się też często w firmach premię wypłacaną pracownikom za osiągnięcie określonego celu, np. uzyskanie określonego poziomu obrotów lub wdrożenie projektu itp.

Zobacz też:

Reklama