Zgodnie z komunikatem NBP głównym tematem poniedziałkowych obrad KSF była kwestia wag ryzyka obowiązujących banki w odniesieniu do niektórych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Zdaniem Komitetu skutki epidemii COVID-19 wymagają podjęcia działań wspierających zdolność banków do prowadzenia akcji kredytowej i utrzymania aktywności gospodarczej w kraju.

Bank centralny podał, że Komitet rekomenduje obniżenie z poziomu 100 do 50 proc. wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach komercyjnych służących prowadzeniu przez kredytobiorcę własnej działalności gospodarczej i nieprzynoszących dochodu generowanego przez czynsz lub zyski z ich sprzedaży.

Reklama

"W opinii Komitetu zalecane obniżenie wag ryzyka wraz z innymi działaniami podejmowanymi przez instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego może pozytywnie wpłynąć na wzmocnienie funduszy własnych banków, a tym samym przeciwdziałać ograniczaniu akcji kredytowej" - napisano.

"Komitet podkreślił jednocześnie, że dla systemu finansowego i polskiej gospodarki potrzebne jest, aby środki uwolnione w wyniku obniżenia wag ryzyka zostały przeznaczone na kredytowanie gospodarki i pokrycie ewentualnych strat banków w najbliższych kwartałach" - dodano.

Zdaniem banku, biorąc pod uwagę szeroki zakres instrumentów uruchomionych dotychczas uruchomionych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, "Komitet oczekuje od banków aktywnego kredytowania gospodarki i zwiększenia zaangażowania w działania wspierające kredytobiorców".

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się w poniedziałek uczestniczyli: Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący Komitetu; Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Tomasz Obal, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.