"Szacowana przez Ministerstwo stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu czerwca br. 6,0 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc." - podało MRPiT.

Cytowana w informacji wiceminister Iwona Michałek przyznała, że czerwiec jest pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy poziom bezrobocia rejestrowanego spadł poniżej miliona. "Dzisiejsze dane pokazują, że tendencje na rynku pracy są korzystne, na co oczywiście miały wpływ podejmowane przez Rząd działania osłonowe w walce z pandemią Covid-19" - podkreśliła.

Z danych resortu wynika, że najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,2 proc.). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 10 proc.

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort pracy do końca czerwca br. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przyznały wsparcie dla 8,1 mln miejsc pracy - dodano.

Reklama

W czerwcu br. - według wstępnych danych - pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 114,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 0,7 tys. (0,6 proc.) mniej niż w maju 2021 r., ale o 20,8 tys. (22,4 proc.) więcej niż w czerwcu 2020 r.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w czerwcu br. wyniosła 994,8 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu do stanu z końca maja br. zmniejszyła się o 31,9 tys. osób, czyli o 3,1 proc. - podało MRPiT.

"Według opublikowanych 1 lipca br. danych przez Eurostat w maju br. stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,8 proc. Zharmonizowana stopa bezrobocia w Unii Europejskiej (27) wyniosła 7,3 proc., a w strefie euro - 7,9 proc." - poinformował resort.

Dodał, że wskaźnik w Polsce (po korekcie) był o 0,6 punktu proc. wyższy niż w maju 2020 r., podczas gdy wskaźnik w UE wzrósł rok do roku o 0,4 p. p. (z 6,9 proc. do 7,3 proc.).