Według organizacji, propozycje te nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na polskim rynku pracy.

Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych krajów, zmiany w zakresie zezwolenia na pracę, szybszą ścieżkę obsługi pracodawców czy poprawienie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wydawanego przez urzędy wojewódzkie.

Jak podkreśla ekspertka Lewiatana Monika Fedorczuk, musimy ułatwić cudzoziemcom wejście na polski rynek pracy, bez nich nie utrzymamy szybkiego tempa wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie.

„Przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy powinny umożliwiać elastyczne określanie wielkości krótkoterminowej migracji zarobkowej, uzyskiwanie dłuższych pozwoleń na pracę, być transparentne w zakresie możliwych rozstrzygnięć, kosztów i długości trwania pozwoleń, wykorzystywać w maksymalny sposób automatyzację i elektronizację procesów administracyjnych” - wskazuje Fedorczuk.

Reklama

Lewiatan proponuje utrzymanie ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy poprzez oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z określonych krajów .

Dodatkowo Konfederacja Lewiatan postuluje wydłużenie możliwości świadczenia pracy w ramach oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy, przedłużenie ważności oświadczenia np. w przypadku dużego zapotrzebowania na pracę w danym regionie, rezygnację z obowiązku przerwania świadczenia pracy przez cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie oświadczania pracodawcy o powierzeniu pracy, wydłużenie okresu powierzenia cudzoziemcowi innej pracy na okres 90 dni, przy zachowaniu tych samych warunków pracy.

Organizacja proponuje też integrację systemu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na prace w jednym urzędzie, szybszą ścieżkę obsługi pracodawców, co do których nie ma wątpliwości, że przestrzegają prawo pracy i przepisy związane z zatrudnieniem cudzoziemców, a także zmiany w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę wydawanym przez urzędy wojewódzkie.