Stan wyjątkowy będzie obowiązywał od 11 sierpnia do 10 listopada. Zgodnie z decyzją rządu, w celu opanowania sytuacji, łotewską straż graniczną wspomogą Narodowe Siły Zbrojne i policja.

Rozszerzone zostaną także uprawnienia Państwowej Straży Granicznej. Pogranicznicy będą mieli prawo zawrócić migrantów, którzy nielegalnie przekroczą granicę, a do tego użyć siły fizycznej i środków specjalnych, jeśli będzie wymagała tego sytuacja.

Łotewski rząd zobowiązał również odpowiednie instytucje do zapewnienia osobom, które przekroczą granicę białorusko-łotewską, zakwaterowania, wyżywienia oraz artykułów pierwszej potrzeby.

Po zastosowaniu przez Litwę taktyki zawracania migrantów z powrotem na Białoruś nielegalna migracja nasiliła się w kierunku Polski i Łotwy. W dniach 6-10 sierpnia granicę łotewsko-białoruską przekroczyły 283 osoby.

Reklama

Premier Łotwy Kriszjanis Karinsz zapowiedział już w ubiegłym tygodniu przyspieszenie modernizacji infrastruktury granicznej i zaangażowanie sił zbrojnych w ochronę granicy. Łotysze już wzmocnili ochronę granicy i są wspomagani przez czterech funkcjonariuszy Frontexu.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)