O rozstrzygnięciu ponownego przetargu na 13-kilometrowy odcinek ekspresowej "szesnastki" poinformował we wtorek olsztyński oddział GDDKiA. "Jeśli nie będzie odwołań, to po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będziemy mogli podpisać umowę. Według naszych szacunków może to nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale tego roku" - zaznaczono w komunikacie.

GDDKiA do oceny ofert przyjęła m.in. kryterium czasu realizacji kontraktu. Wymaga on, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy (do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych - tj. od 15 grudnia do 15 marca). Pod uwagę brano również m.in. cenę i przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne.

Poprzednie postępowanie na ten odcinek S16 zostało unieważnione wiosną ub. roku, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła o ok. 100 mln zł kwotę, którą GDDKiA planowała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W ponownym przetargu, do którego zgłosiło się siedmiu oferentów, GDDKiA zrezygnowała m.in. z budowy przy trasie miejsc odpoczynku dla podróżnych.

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Ma przebiegać w okolicach miejscowości: Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.

GDDKiA planuje, by na nowym odcinku trasa ta miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a dostęp do drogi ekspresowej był możliwy jedynie poprzez węzły drogowe. Przewidziano również budowę m.in. trzech przejść dla dużych zwierząt, ekranów akustycznych i wykonanie nasadzeń.

Realizacja inwestycji ma skrócić czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje uciążliwość dla mieszkańców tego miasta. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2020-2023.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski