"Na początku 2018 r. globalna gospodarka rozwijała się na pełnych obrotach, ale w ciągu roku wytraciła tempo, zaś w nadchodzącym roku jej rozwój może być jeszcze bardziej zakłócany" - powiedziała główna ekonomistka Banku Kristalina Georgieva, cytowana w komunikacie.

Na rynkach wschodzących i rozwijających się pojawiają się przeszkody o charakterze gospodarczym i finansowym, podkreśliła.

Według Banku Światowego, wzrost PKB w USA wyniósł 2,2 proc. w 2018 r. i spowolni do 2 proc. w tym i 1,6 proc. w przyszłym roku, jak podano w raporcie "Global Economic Prospects".

W przypadku strefy euro wzrost prognozowany jest na poziomie 1,9 proc. w 2018 r., 1,6 proc. w 2019 r. i 1,5 proc. w 2020 r.

Oczekiwania wobec Chin wynoszą odpowiednio: 6,5 proc. wzrostu PKB w 2018 r. oraz po 6,2 proc. wzrostu w 2019 r. i 2020 r.