"W czwartym kwartale 2016 roku sfinalizowaliśmy dwie akwizycje w obszarze recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Chcemy skupić się na integracji zasobów oraz na wymianie know-how w celu osiągnięcia synergii i efektów skali. W kręgu naszych zainteresowań jest także Europa Południowa i Bałkany. Kolejna akwizycja w Polsce oraz powstający zakład w Bydgoszczy pozwolą na dalsze budowanie przewag konkurencyjnych w wysokomarżowych segmentach recyklingu układów drukowanych i katalizatorów samochodowych. Tym samym umocnimy współpracę z dużymi odbiorcami na 35 rynkach na świecie. Obecnie mocno skupiamy się na rozwoju w Europie Zachodniej - zakładamy, że w nadchodzących latach rynek będzie jeszcze bardziej wymagający" - powiedziała dyrektor operacyjny ds. rynków zagranicznych Marta Rutkowska, cytowana w komunikacie.

W III kw. 2016 Grupa Elemental Holding sfinalizowała 2 zagraniczne akwizycje ze środków własnych: zakup 51% udziałów w spółce AWT Recycling Ltd. z Wielkiej Brytanii, oraz zakup 51% udziałów w zakładach recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych w fińskiej spółce Kat-Metal Oy, podkreślono w komunikacie.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)