W opublikowanym w poniedziałek w Waszyngtonie dokumencie dotyczącym polityki fiskalnej, eksperci MFW uznali, że lepszym bodźcem dla gospodarki są zachęty do wydawania pieniędzy niż podatkowe cięcia.

Niemniej, zdaniem MFW, rządy powinny "dywersyfikować" i nie polegać tylko na pojedynczych narzędziach wzmacniających popyt.

MFW zwrócił jednak uwagę, że niekorzystnym aspektem rządowych wydatków jest to, iż są one ograniczone przez konieczność zabezpieczenia pieniędzy przed marnotrawstwem. Fundusz uznał też, że należy unikać podwyżek płac w sektorze publicznym, ponieważ trudno takie podwyżki cofnąć.