PGNiG chce w ramach strategii zwiększać dostępne pojemności magazynowe


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada m.in. wzrost dostępnych pojemności magazynowych, podała spółka w prezentacji. Będzie to realizować m.in. przez kontynuację projektu rozbudowy Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo.
Celami spółki w obszarze magazynowania jest "zabezpieczenie pojemności magazynowych dostosowanych do popytu" i "wzrost efektywności magazynowania".
PGNiG chce to osiągnąć, kontynuując projekt rozbudowy KPMG Kosakowo i wdrażając model długoterminowego planowania rozwoju infrastruktury magazynowej pod kątem reagowania na zmiany popytu na rynku, czytamy w prezentacji.
Ponadto spółka zamierza uporządkować model organizacyjny obszaru magazynowania poprzez integrację procesów i służb eksploatacji PMG, zoptymalizować koszty operacyjne działalności regulowanej obszaru magazynowania, wdrożyć docelowy model procesów krytycznych i architektury IT oraz budować nowe źródła przychodów z działalności nieregulowanej.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.
(ISBnews)