Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Mercor rozszerzył ofertę produktową o innowacyjną płytę krzemianowo-wapniową mcr Silboard, z potencjałem nawet kilkudziesięciu zastosowań, poinformowała spółka. Sprzedaż płyty jest obecnie rozwijana na rynku polskim, a grupa docelowo planuje sprzedaż płyty zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych, podano także.
"Płyta mcr Silboard jest jednym z najważniejszych projektów grupy w ostatnich latach zwiększającym naszą przewagę konkurencyjną. To efekt kilku lat badań i testów we współpracy z wybitnymi polskimi i zagranicznymi specjalistami. Rozpoczęliśmy sprzedaż płyty na rynku polskim, stopniowo chcemy zwiększać skalę dystrybucji i wejść z produktem na rynki zagraniczne. Płyta ma potencjał nawet kilkudziesięciu zastosowań. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnych aprobat umożliwiających stopniowe rozszerzanie aplikacji mcr Silboard. Wzbogacenie oferty grupy Mercor o płytę to ważny krok w rozwoju firmy, który ma na celu dalszy wzrost skali działalności" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.
Rozszerzenie oferty grupy umożliwia synergie produktowe działu ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji budowlanych oraz działu systemów wentylacji pożarowej. Wśród najważniejszych przewag konkurencyjnych płyt są: konkurencyjne grubości płyty w porównaniu z dostępnymi systemami o zbliżonych parametrach, możliwość częściowej ekspozycji płyty na wpływ warunków atmosferycznych, duża wytrzymałość mechaniczna oraz prosty montaż, podano także.
"Rozpoczęcie produkcji płyty mcr Silboard w zakładzie w Mirosławiu jest częścią kompleksowego, wieloletniego projektu inwestycyjnego grupy dofinansowywanego przez NCBiR (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020) mającego na celu dalszy wzrost skali działalności grupy" - czytamy również.
Innowacyjna płyta będzie wykorzystywana m.in. do budowy ognioodpornych samonośnych, pionowych i poziomych kanałów wentylacyjnych i oddymiających (wewnątrz budynków), które służą do odprowadzania dymów i gorących gazów pożarowych, ograniczając w ten sposób szkody pożarowe, podano także.
Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
(ISBnews)