Robyg pozyskał 78,93 mln zł z emisji akcji serii HWarszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Grupa Robyg zakończyła prywatną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H, z której pozyskała 78,93 mln zł. Przydzielono w sumie 26 309 199 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 3 zł za akcję, podała spółka.

"W ramach subskrypcji prywatnej objęto 26 309 199 akcji; cena emisyjna: 3,0 zł za jedną akcję; w ramach subskrypcji prywatnej spółka zawarła umowy objęcia akcji z 29 osobami. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 78 927 597,00 zł" - czytamy w komunikacie.

Koszty oferty wyniosły 850 tys. zł, co oznacza średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą 0,03 zł, podano także.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2016 roku wyniosła 2 957 lokali.

(ISBnews)