Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-maj br. odnotowano w odniesieniu do produktów mineralnych oraz wyrobów przemysłu chemicznego, odpowiednio o 17,1% r/r i 8,5% r/r, wynika z danych Ministerstwa Rozwoju (MR).
"W przekroju towarowym najszybciej rósł wywóz produktów mineralnych (o 17,1%). Szybciej niż przeciętnie rosła także sprzedaż wyrobów przemysłu chemicznego (o 8,5%), artykułów rolno-spożywczych (o 8,1%), wyrobów metalurgicznych (o 13,7%) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o prawie 10%). Z kolei sprzedaż dominujących w naszych obrotach wyrobów elektromaszynowych zwiększyła się o 4,8%" - czytamy w komentarzu do danych GUS.
Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że eksport w styczniu-maju 2017 r. wzrósł o 7% r/r do 81 149 mln euro, zaś import wzrósł o 10,1% r/r do 80 258,7 mln euro. Dodatnie saldo wyniosło 890,3 mln euro wobec 2 941,7 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.
"Po przejściowym wyhamowaniu obrotów towarowych w kwietniu br., maj ponownie przyniósł ich ożywienie. W maju br. w ujęciu r/r eksport zwiększył się o 4,4% (do 16 mld euro), a import o 10,4%, (do blisko 16,2 mld euro). Notowane przyspieszenie naszej wymiany było zgodne z dobrymi wynikami w tym miesiącu produkcji przemysłowej (wzrost o 9,1%) i niemieckiego handlu (eksport zwiększył się o 14,1%, a import o 16,2%)" - czytamy w komentarzu resortu rozwoju.
Analitycy ministerstwa podkreślili także, że obserwowany od początku roku dynamicznie zwiększający się import odzwierciedla rosnącą konsumpcję w Polsce (która przekłada się na zwiększony popyt na produkty sprowadzane z zagranicy) oraz ożywienie w eksporcie (polski eksport jest bowiem importochłonny).
(ISBnews)