"Przyspieszający wzrost gospodarczy będzie tworzył szanse dla banków, kompensując słabą zyskowność oraz nieprzewidywalną politykę rządu" - powiedział wiceprezes Moody's Arif Bekiroglu, cytowany w komunikacie.

Agencja podała wcześniej we wrześniu, że prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 4,3% w 2017 r. i 3,5% w 2018 r. (wobec 2,7% w 2016 r.). Wskazywała jednocześnie, że groźba sankcji unijnych w odpowiedzi na kontrowersyjne ustawy wdrażane przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) może pogorszyć zaufanie inwestorów i potencjalnie wpływać na wzrost.

"Polskie banki mają przed sobą także wyzwania związane z szeregiem rozważanych przez rząd inicjatyw, które zmierzają do ograniczenia ryzyka dla posiadaczy kredytów hipotecznych w CHF - są oni narażeni na skutki osłabienia złotego wobec franka. Wpływ na zyskowność może mieć projekt ustawy przewidujący utworzenie funduszu, finansowanego przez banki, przeznaczonego dla znajdujących się w trudnej sytuacji posiadaczy kredytów hipotecznych w walutach obcych" - czytamy w komunikacie.

Moody's spodziewa się poprawy portfela kredytów banków w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, dzięki przyspieszeniu wzrostu PKB. Według agencji, udział kredytów zagrożonych (NPL) w portfelach powinien spaść do ok. 6% na koniec 2018 r. z 6,3% na koniec czerwca 2017 r.

"Polskie banki mają też dużo możliwości zwiększenia portfeli kredytowych, ponieważ polskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa należą do najmniej zadłużonych w Unii Europejskiej. Wskaźnik długu do dochodów rozporządzalnych polskich gospodarstw domowych wynosił zaledwie 61% wobec średniej w strefie euro na poziomie 94% w 2016 r." - wskazano także w materiale.

>>> Czytaj też: Nie jesteśmy już rynkiem wschodzącym. GPW w tym samym koszyku, co giełdy z USA i Niemiec