Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-10-02 6446,25 0,2% -5,3% 16,7% 33,0%
Miedź 3M USD/t 2017-10-02 6493,00 0,2% -5,0% 17,3% 33,5%
Ołów spot USD/t 2017-10-02 2518,50 1,1% 6,3% 26,0% 18,8%
Ołów 3M USD/t 2017-10-02 2518,00 1,3% 5,1% 24,9% 18,6%
Aluminium spot USD/t 2017-10-02 2083,25 0,2% -1,5% 22,3% 25,1%
Aluminium 3M USD/t 2017-10-02 2101,00 0,0% -1,6% 24,1% 25,6%
Cyna spot USD/t 2017-10-02 20842,00 0,0% 0,1% -1,7% 3,4%
Cyna 3M USD/t 2017-10-02 20675,00 0,0% 0,2% -2,1% 3,2%
Nikiel spot USD/t 2017-10-02 10304,50 -1,1% -13,9% 3,4% -2,1%
Nikiel 3M USD/t 2017-10-02 10390,00 -1,0% -13,7% 3,7% -1,7%
Cynk spot USD/t 2017-10-02 3273,00 2,1% 2,8% 28,0% 37,7%
Cynk 3M USD/t 2017-10-02 3236,00 2,3% 1,6% 25,6% 36,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-10-02 188,00 -1,5% -10,4% -16,8% -11,9%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-10-02 78,30 1,5% 0,5% 11,5% 23,3%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-10-02 643,25 0,0% -7,3% 3,8% 12,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-10-02 597,25 0,0% -7,8% 4,1% 13,8%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-10-02 523,00 -2,7% 5,3% 0,4% 12,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-10-02 510,25 -3,1% 3,7% 3,9% 16,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-10-02 310,75 -1,5% 2,6% -1,7% 21,0%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-10-02 309,25 -2,8% 2,7% 0,4% 24,5%

(PAP Biznes)