Indeks Optymizmu Przedsiębiorców wzrósł do 123 pkt we wrześniu w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej z 117,3 pkt przed miesiącem, wynika z ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP. Ocena zmiany bieżącej koniunktury gospodarczej w Polsce osiągnęła najwyższy poziom w 3,5-letniej historii badania.

Polepszeniu uległa prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy - wzrosła ona do 130,5 pkt we wrześniu z 122,8 pkt w poprzednim miesiącu.

"Utrzymują się pozytywne tendencje w polskiej gospodarce. Wskaźnik oceny ogólnej bieżącej sytuacji biznesowej zanotował we wrześniu najszybszy wzrost od kwietnia br., podczas gdy wskaźnik przyszłej sytuacji biznesowej zwiększył się w najszybszym tempie od marca br. Jednocześnie wrześniowy odczyt w zakresie sytuacji bieżącej jest najwyższym w dotychczasowej historii badania (prowadzonego od marca 2014 r.), podczas gdy subindeks dotyczący oczekiwań na przyszłość osiągnął najwyższy poziom od lipca 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Badanie wykazało, że wzrósł odsetek firm planujących zwiększanie inwestycji oraz poziomu zatrudnienia.

Ankietowani przedsiębiorcy coraz częściej wymieniają brak kadr i problemy z rekrutacją jako główną barierę utrudniającą dalszy rozwój ich działalności.

"Uczestnicy badania wskazują także na to, że do wypełnienia luki podażowej na rynku pracy nie wystarczają pracownicy z Ukrainy, których również zaczyna brakować" - czytamy w materiale.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 19 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

>>> Polecamy: Europa - kraina startupów. Szybko rośnie liczba jednorożców