Vindexus zdecyduje o wyjściu za granicę w I kw. 2018, wypłaci wyższą dywidendę


Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus pracuje wciąż nad planem ekspansji zagranicznej i w I kwartale 2018 roku zarząd określi, do którego kraju Vindexus wejdzie w pierwszej kolejności, poinformował ISBnews prezes Jan Kuchno. Spółka podtrzymuje zamiar wypłaty wyższej r/r dywidendy, przypadającej na akcję za 2017 r.
"Cały czas nad tym pracujemy. Robimy badania rynku, analizujemy sytuację prawną w poszczególnych krajach. Chcielibyśmy uniknąć błędów firm, które już weszły na te rynki. Myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy już mogli poinformować o decyzji, na który rynek wchodzimy" - powiedział Kuchno w rozmowie z ISBnews.
Prezes podtrzymał, że Vindexus nadal jest zainteresowany rozpoczęciem działalności w którymś z krajów bałkańskich lub Europy Wschodniej.
"Mocno przyglądamy się obecnie Ukrainie i innym krajom wschodnim, bo wydaje się, że sytuacja tam nieco się poprawia. Myślimy też nad sposobem finansowania, bo nie chcemy obciążać bilansu spółki. Zamierzamy znaleźć na lokalnym rynku partnera, stworzyć zespół. Chcielibyśmy pozyskać finansowanie w euro, bo będziemy potrzebowali 8-10 mln euro na rozpoczęcie działalności" - podkreślił.
W listopadzie ub.r. Vindexus informował, że podejmie do końca 2016 decyzję w sprawie wejścia na zagraniczny rynek. Spółka rozważała wówczas jako cel ekspansji kraje bałkańskie - głównie Chorwację i Serbię, a także rynki wschodnie.
Spółka podtrzymała dziś zamiar wypłaty wyższej r/r dywidendy z zysku za 2017 r. W lipcu br. spółka przyjęła politykę dywidendową na lata 2017-2020, która zakłada regularne rekomendowanie dywidendy i coroczne jej zwiększanie o min. 5 gr.
"Nasza polityka dywidendowa nie zmienia się. Przyjęliśmy, że w każdym roku nasza dywidenda będzie wyższa o co najmniej 5 groszy na akcję od wypłaconej rok wcześniej" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Piotr Kuchno podczas spotkania z analitykami.
Z zysku za 2016 rok Vindexus wypłacił 0,2 zł dywidendy na akcję.
Prezes poinformował, że spodziewa się, iż zysk netto grupy za 2017 rok będzie wyższy od ubiegłorocznego.
"Nie ma ryzyk i zagrożeń, które by powodowały, że coś się zmienia na gorsze. Mamy sytuację lepszą niż ta, w której wchodziliśmy w 2017 rok. Wynik będzie na pewno wyższy niż w 2016 r." - powiedział Jan Kuchno.
W 2016 roku grupa wypracowała 16,64 mln zł zysku netto wobec 15,68 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2017 r. spółka miała 13,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,66 mln zł zysku rok wcześniej.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)