Stopa bezrobocia w Niemczech w grudniu 2017 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,5 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. wobec 5,6 proc. w XI przed korektą. Po korekcie ta stopa wyniosła w XI 5,5 proc.

5,5 proc. to najniższa stopa bezrobocia w historii zjednoczonych Niemiec.

Liczba osób poszukujących pracy spadła w XII o 29 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, po spadku miesiąc wcześniej o 20 tys., po korekcie z -18 tys. Analitycy spodziewali się teraz spadku o 13 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w XII, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,442 mln.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,385 mln wobec 2,368 mln poprzednio, zaś stopa bezrobocia wyniosła tu 5,3 proc. wobec 5,3 proc. poprzednio - podał urząd pracy.

>>> Czytaj też: Upada mit przewidywalnych Niemiec. Kolejny miesiąc bez rządu, prawie połowa obywateli RFN chce dymisji Merkel