"Wielkie wyzwanie w najbliższych miesiącach, które może nawet zaabsorbować większość naszej uwagi to kwestia związana z inwestycjami. Mamy bardzo dobre parametry makroekonomiczne i chcemy przyspieszyć inwestycje publiczne i prywatne. Chcemy koordynować wysiłki całego rządu - otoczenia prawnego, zwiększenia inwestycji samorządowych i prywatnych. Zmiana otoczenia prawnego dla biznesu ma tutaj wielkie znaczenie" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

Ocenił, że szczególne ważne jest pobudzenie inwestycji prywatnych. 

"By przyspieszyć inwestycje prywatne kluczowe będą zmiany prawne - czyli Konstytucja dla biznesu. Ten pakiet zmian prawnych jest dla nas kluczowy, a także duża ustawa innowacyjna tez będzie miała znaczenie. Chciałbym zaznaczyć, że stabilne prawo dla przedsiębiorców jest bardzo ważne, system podatkowy jest zbyt skomplikowany. Chcemy wprowadzić system z większą stabilnością prawa, bardziej przyjazny dla inwestycji i nie multiplikować zbyt dużej ilości przepisów" - powiedział szef resortu MIR.

Nowo powołane Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi pod kierownictwem minister Jadwigi Emilewicz będzie silnie współdziałało z resortem MIR w zakresie inwestycji.

"Łączącym nas obszarem bardzo będzie zakres inwestycyjny, będziemy pracować nad wzrostem poziomu inwestycji, by były one realizowane przez MSP, liczymy też na wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych - (FDI), które chcielibyśmy z takimi sukcesami przyciągać jak w zeszłym roku" - powiedziała Emilewicz podczas konferencji prasowej.

Dodała, że " interesują nas wysokojakościowe inwestycje i za chwilę trafi pod obrady rządu zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych".

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inwestycje - nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3% w III kw. 2017 roku (wobec nakładów brutto na środki trwałe o 0,9% - po rewizji - kwartał wcześniej).  Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2017 roku o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

Witold Słowik, Paweł Chorąży i Adam Hamryszczak wiceministrami w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.