Po otwarciu kopert okazało się, że najdroższą ofertę, bo sięgającą ponad 2 mld 145 mln zł przedstawiło konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica i Atzwanger. Drugie konsorcjum firm - Constructions Industrielles de la Mediterranee – CNIM; CNIM Poznań oraz PORR wyceniło swoje prace na ponad 1 mld 728 mln zł. Najtańszą ofertę przedstawił Shanghai Electric Power Construction (ponad 1 mld 38 mln zł).

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie na sfinansowanie inwestycji chce wydać blisko 1 mld zł.

"W rozpoczynającej się procedurze oceny ofert pod uwagę będzie brany również okres gwarancji na urządzenia i montaż technologiczny, moc elektryczną oraz dyspozycyjność roczną instalacji" - podkreślono.

Nowa spalarnia przy ul. Zabranieckiej 2 ma powstać w oparciu o tzw. standard BAT (Best Available Technology), czyli najlepszych dostępnych technologii. "Tym samym każda z ofert musi spełnić m.in. wymóg rygorystycznych parametrów emisji, niższych od wymaganych prawem norm" - zaznaczono.

Instalacja ma rozpocząć pracę w 3 lata od wejścia wykonawcy na plac budowy. Rocznie będzie mogła przekształcać w prąd i ciepło ponad 305 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych i wytwarzać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych.

"W ramach projektu powstanie także zautomatyzowana stacja segregacji, do której trafi każdego roku 30 tys. ton odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów będzie dopełnieniem miejskiego systemu zagospodarowania odpadów, opartego na segregacji u źródła. Inwestycja zaprojektowana została przede wszystkim w odpowiedzi na konieczność zagospodarowania odpadów zmieszanych, mających znikomy walor z punktu widzenia odzysku surowcowego, które do tej pory kierowane były w większości na składowiska" - wyjaśniło MPO.

Jak wyjaśniła spółka, odpady dostarczane do spalarni będą trafiały do szczelnego bunkra. Panujące tam podciśnienie uniemożliwi wydostawanie się zapachów na zewnątrz obiektu, a spaliny powstające podczas termicznej obróbki odpadów będą oczyszczane.

>>> Czytaj też: W Krakowie stanie Smog Free Tower