Włodzimierz Bernacki z PiS podkreślił, że wraz z wejściem w życie zmian w ustawie o KRS wymagana jest zmiana regulaminu Sejmu po to, aby móc przeprowadzić wybór sędziów do Rady.

Jarosław Urbaniak (PO) ocenił, że projekt ma charakter techniczny i "w normalnych warunkach nie byłoby tematu". Jednak - jak dodał - projekt ma implementować do regulaminu Sejmu zapisy "ustawy w sposób oczywisty niekonstytucyjnej".

Jego stanowisko poparli posłowie Nowoczesnej i PSL. Łukasz Rzepecki (Kukiz'15) zapowiedział, że jego klub wstrzyma się od głosu. Poparcie dla projektu zapowiedział poseł koła Wolni i Solidarni; głosowanie przeciw zadeklarowało koło Unii Europejskich Demokratów.

"Uważam, że nowelizacja ustawy o KRS i w konsekwencji te zmiany regulaminu będą w pełni zgodne z Konstytucją RP" - odpowiadał krytykom Bernacki.

Głosowanie nad zmianą odbędzie się zapewne w piątek w bloku głosowań.

Nowelizacja ustawy o KRS została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2 stycznia; weszła w życie 17 stycznia. Wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Według przepisu przejściowego nowelizacji, który wszedł w życie już 3 stycznia, propozycje kandydatów na członków Rady zgłasza się marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia w "Monitorze Polskim". Obwieszczenie ws. rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS ukazało się 4 stycznia, czyli termin zgłaszania kandydatów mija w czwartek o północy.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. W czwartek po południu Centrum Informacyjne Sejmu informowało, że do Kancelarii Sejmu wpłynęło dotychczas 13 zgłoszeń z kandydaturami do KRS.

Zgodnie z nowelizacją mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie.

Złożony przez PiS ponad dwa tygodnie temu projekt modyfikacji sejmowego regulaminu uwzględnia w jego zapisach zmiany dotyczące wyboru członków KRS. W związku z tym w regulaminie ma znaleźć się odesłanie do zmienionych zapisów ustawy o KRS. W projekcie przesądzono, iż sejmową komisją ustalającą listę kandydatów do Rady, będzie komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Według uzasadnienia do projektu, w wyniku zmian wprowadzonych ustawą o KRS, członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych wybierał będzie Sejm na wspólną czteroletnią kadencję. "W ocenie wnioskodawców zachodzi zatem konieczność uwzględnienia tych zmian w przepisach Regulaminu Sejmu dotyczących wyboru oraz powoływania i odwoływania organów państwowych" - czytamy.

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zarekomendowała przyjęcie projektu bez poprawek. Zmiany regulaminu Sejmu mają wejść w życie z dniem ich uchwalenia. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński