Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 28 marca tego roku.

Trasa będzie miała długość ok. 9,2 km. Początek inwestycji znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2405W w Czosnowie (projektowany węzeł Czosnów), a koniec przed miejscowością Kiełpin na wysokości Dziekanowa Bajkowego i Dziekanowa Leśnego.

GDDKiA poinformowała też, że planuje w drugim kwartale 2020 roku ogłosić przetarg na realizację tego odcinka, a roboty mają zostać wykonane pomiędzy trzecim kwartałem 2022 roku a trzecim kwartałem 2024 roku.(PAP)

Reklama

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Jacek Ensztein