„Obecnie bardzo ważne jest, by władze Ukrainy zapewniły niezwłoczne rozpatrzenie (…) projektu ustawy o Sądzie Antykorupcyjnym zgodnie z procedurami parlamentarnymi (…) i zobowiązaniami przewidzianymi w programie (współpracy z MFW – PAP) oraz zaleceniami Komisji Weneckiej i Rady Europy” – głosi komunikat MFW, cytowany w poniedziałek przez agencję Interfax-Ukraina.

Według ekspertów MFW Ukraina powinna także przyspieszyć reformy w sektorze energetycznym oraz w polityce podatkowej. Delegacja MFW składała wizytę na Ukrainie w dniach 12-16 lutego.

Rząd ukraiński zobowiązał się walczyć z głęboko zakorzenioną w kraju korupcją w zamian za pakiet pomocy z MFW w wysokości 17,5 mld dolarów. Władze w Kijowie są jednak krytykowane z powodu braku sukcesów na tym polu, co opóźnia wypłacanie poszczególnych transz pomocy wynoszących miliardy dolarów. (PAP)