"Czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem, a Polska jako duży kraj ze znaczącym udziałem przemysłu chce aktywnie w niej uczestniczyć. Mamy ku temu ogromny potencjał. Jako rząd będziemy aktywnie wspierać naszych przedsiębiorców, byśmy mogli wspólnie stać się liderami tej rewolucji" – powiedziała minister Emilewicz, która uczestniczyła w konferencji "Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0" - wydarzeniu towarzyszącemu cyklowi ogólnoeuropejskich spotkań "European Industry Week", poświęconych rozwojowi przemysłu.

Podczas konferencji, jak podało MPiT, zaprezentowano projekt Platformy Przemysłu Przyszłości, która ma "pełnić rolę integratora i przyśpieszyć transformację polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0.". "W efekcie skupionych wokół Platformy działań będzie rosnąć zdolność polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji" - wskazano.

Ma temu służyć np. efektywna współpraca firm połączonych "w ekosystemie biznesowym wzorowanym na naturalnych sieciach". "Wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami" na międzynarodowym rynku - podkreślono.

W przeprowadzeniu zmian w przedsiębiorstwach mają pomagać, jak wyjaśniono, Centra Kompetencji. "Docelowo staną się one partnerami Platformy w realizacji określonych usług na rynku, takich jak warsztaty demonstracyjne i szkolenia. Centra będą oparte o istniejącą infrastrukturę i dostosowane do potrzeb lokalnego rynku w zakresie transformacji cyfrowej. W ten sposób rozwijać się będzie popyt rynku na rozwiązania przemysłu przyszłości" - wskazano. Dodano, że MPiT wspólnie z politechnikami: Śląską, Warszawską i Poznańską przygotowało pilotażowy projekt przygotowujący kadry dla Centrów Kompetencji i Platformy Przemysłu Przyszłości.

"Transformacja polskiego przemysłu, w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw leży w interesie nas wszystkich. Począwszy od samych przedsiębiorstw, poprzez dostawców rozwiązań, po instytucje państwowe, którym zależy na utrzymania stabilnego wzrostu gospodarczego i dobrze płatnych miejsc prac" - podsumowała minister Emilewicz.

>>> Czytaj też: Szwedzki cud. Volvo jeszcze nigdy tak nie przyspieszało