"Jeśli chodzi o zakres prac PGE EJ1 to prowadzone są badania lokalizacyjne i środowiskowe, przygotowujemy raport oddziaływania na środowisko i lokalizacyjny" - powiedział Baranowski podczas konferencji z analitykami. 

Podkreślił, że wyniki tych prac są potrzebne do podjęcia decyzji. 

"Przewidywany harmonogram tych prac to przełom tego i przyszłego roku. Decyzja zależy nie tylko od tego, jakie wyniki przyniosą nasze działania, ale też od otoczenia makroekonomicznego które dość istotnie się zmienia" - powiedział prezes.

Dodał, że czas powstania elektrowni jądrowej jest na tyle odległy, że rynek mocy nie jest brany pod uwagę w wyliczeniach.

Wcześniej prezes wskazał, że mimo deklaracji co do rozwijania nisko emisyjnej energetyki, PGE nie zawiesiła przygotowań do pozostałych opcji strategicznych. 

W aktualizacji strategii na lata 2016-2020 PGE podała, że dokona optymalnego wyboru opcji strategicznych. Jako możliwości rozwoju wskazano nowoczesną energetykę węglową, morskie farmy wiatrowe i elektrownię jądrową.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

>>> Czytaj też: Litwini rozbierają swój Czarnobyl. To pierwszy taki projekt na świecie