Zysk netto Fortuny wzrósł wstępnie o 86,4% r: r do 15,4 mln euro w 2017 r.Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Fortuna Entertainment Group odnotowała 15,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., co stanowi wzrost o 86,4% r/r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Solidne wstępne wyniki finansowe za 2017 rok odzwierciedlają naszą strategię rozwojową, polegającą na inwestycjach w doskonałość operacyjną i nowe platformy oraz na ekspansji regionalnej. Dzięki temu odnotowaliśmy istotny wzrost wszystkich zgłaszanych kluczowych wskaźników. Wartość przyjętych zakładów wzrosła rok do roku o 93,1% i wyniosła 2 mld euro. Wygrane brutto wyniosły 305,4 mln euro,
zaś EBITDA – 55 mln euro, ze wzrostem rok do roku odpowiednio o 87,4% i 148,1%. Z korektą z tytułu jednorazowych kosztów w związku z fuzjami, przejęciami i integracją, wzrost EBITDA był na poziomie 169% rok do roku" - powiedział prezes Per Widerström, cytowany w komunikacie.
W 2017 roku spółka odnotowała całkowite przychody w kwocie 212,4 mln euro, czyli o 100% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost wynika przede wszystkim z rozwoju segmentu online, w szczególności jeżeli chodzi o zakłady wzajemne na wszystkich pierwotnych rynkach, a także z rozwoju segmentu gier sportowych online w Czechach oraz z konsolidacji nowo nabytych podmiotów: Hattrick Sports Group i rumuńskich podmiotów Fortbet, podano także.
"Zakłady przyjęte w segmencie zakładów i gier sportowych na pierwotnych rynkach FEG osiągnęły w 2017 r. poziom 1 480,3 mln euro, co oznacza wzrost o 45,2% w porównaniu z 2016 r., z czego 243 mln euro pochodziły z gier online w Czechach. Zakłady przyjęte z zaniechanej działalności w segmencie loterii wyniosły 5,7 mln euro, a zatem spadły o 72% r/r. W 2017 r. zakłady przyjęte dzięki konsolidacji z Hattrick Sports Group osiągnęły 386,2 mln euro oraz konsolidacji rumuńskich podmiotów Fortuny od września 2017 wyniosły 134,9 mln euro" - czytamy dalej.
Za wzrostem wygranych brutto stoi więcej przyjętych zakładów oraz poprawa rentowności kanału detalicznych zakładów sportowych, a także utrzymujące się, solidne wartości bazowych kluczowych wskaźników. W II połowie 2017 roku poprawiły się marże wygranych brutto, zwłaszcza w grudniu 2017 roku, dzięki korzystnym wynikom sportowym, co częściowo zrekompensowało niskie marże z pierwszej połowy 2017 roku, które były poniżej średniej. Tym samym całkowita marża wygranych brutto za 2017 rok wyniosła 15,2%, podano także.
"Wygrane brutto z zakładów i gier sportowych na pierwotnych rynkach FEG osiągnęły wartość 218,4 mln euro, co stanowi wzrost o 42,1% rok do roku. Z tego 10,5 mln euro przyniosły wygrane brutto z gier w Czechach" - czytamy w komunikacie.
Całkowite koszty operacyjne w 2017 roku wyniosły 157,4 mln euro, czyli o 87,3% więcej niż w 2016 roku. Koszty personalne wzrosły o 88,1% rok do roku, wynosząc 65,3 mln euro, przede wszystkim w związku z przejęciem nowych firm. Pozostałe koszty operacyjne (netto) wzrosły w 2017 roku o 86,7% do 92,1 mln euro, dodano.
"W 2017 roku całkowita kwota podatków od gier w poszczególnych krajach wyniosła 90 mln euro , czyli o 72% więcej rok do roku" - czytamy również.


W 2017 roku całkowita amortyzacja wzrosła o 170,2% do 14,7 mln euro, dodano.
"W 2017 roku zysk operacyjny (EBIT) osiągnął 40,2 mln euro, o 140,9% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem ze względu na wyższą wartość EBITDA" - czytamy również.
Całkowite wydatki inwestycyjne w 2017 roku wyniosły 11,6 mln euro, o 31,7% więcej niż w ubiegłym roku. Wyższe wydatki inwestycyjne wynikały z konsolidacji nowych podmiotów, podano także.
"Udział Polski w zakładach przyjętych w 2017 roku ogółem osiągnął 12,7%. Wartość zakładów przyjętych w Polsce wyniosła 255,5 mln euro, czyli wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem o 106,7%, dzięki solidnemu rozwojowi segmentu online i segmentu detalicznego. Wygrane brutto z zakładów w Polsce wzrosły rok do roku o 98,1% i wyniosły w 2017 roku 74,7 mln euro dzięki bardzo dynamicznemu rozwojowi segmentu online" - czytamy też w komunikacie.
W Czechach przyjęto w 2017 roku 41,9% wszystkich zakładów w grupie, udział Słowacji wyniósł 19,4%, a spółki rumuńskie odpowiadały za 6,7% zakładów. Hattrick Sports Group skonsolidowana od końca maja 2017 roku miała udział w zakładach przyjętych w 2017 roku w grupie na poziomie 19,2%, podano również.
Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W połowie lutego br. akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
(ISBnews)