Premier informował, że wieloletnie reformy, które miały rozpocząć się w roku 2009, będą - w związku ze złą sytuacją gospodarczą - przesunięte przynajmniej o rok.

Po miliardzie cięć w MON, MWSiA...

O szczegółach cięć Tusk nie mówił. Poinformował natomiast, że po ok. 1 mld zł oszczędności będzie można uzyskać z resortów: spraw wewnętrznych i administracji, nauki i szkolnictwa wyższego oraz obrony narodowej.

Zapowiedział też, że ostateczny komunikat w sprawie cięć w budżetach resortów będzie gotowy we wtorek, po posiedzeniu rządu.

MONowi trzeba dokręcić śrubę

Ministrowi obrony Bogdanowi Klichowi Tusk nakazał poprawić plan oszczędnościowy MON. Media spekulują, że jeśli druga wersja planu oszczędnościowego nie usatysfakcjonuje Tuska, to premier zdymisjonuje ministra obrony.

W poniedziałek wieczorem premier poinformował dziennikarzy, że Klich poprosił o czas do wtorku na przedstawienie kolejnych propozycji w sprawie oszczędności w swoim resorcie. Szef rządu zaznaczył też, że chce się spotkać z Klichem "na pewno przed posiedzeniem rządu", które rozpoczyna się o godz. 11.

"Musiałem trochę dokręcić imadło. Z MON-em trudno się rozmawia, bo (...) czuł się zawsze finansowym włodarzem w swoim imperium" - mówił w sobotę szef rządu.

Szef rządu uważa m.in., że w budżecie MON można ograniczyć wydatki na misje zagraniczne, dzięki temu, że Polska wycofała się z Iraku. Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym roku zapadną decyzje o przyszłości kontyngentów w Czadzie i Libanie.

MSWiA nie da komputerów policji

MSWiA zapowiada, że nie będzie cięć w pensjach służb mundurowych, a zaoszczędzi nie rozpisując planowanych przetargów na sprzęt i modernizację budynków. 10-procentowe cięcia budżetu resortu w największym stopniu dotyczą informatyzacji sektora publicznego (co jest zadaniem MSWiA) oraz policji - bo budżet tej największej polskiej formacji mundurowej stanowi największą składową całego resortowego budżetu.

Bez nowych samochodów dla ambasadorów

MSZ zamierza w 2009 roku obniżyć wydatki na inwestycje w polskich placówkach zagranicznych, przesunąć płatności składek do organizacji międzynarodowych, a także ograniczyć do minimum wydatki na zakup nowych samochodów. Zapadła już decyzja o likwidacji 15 placówek zagranicznych. Zlikwidowana będzie m.in. polska placówka dyplomatyczna w Ułan Bator (Mongolia). Z trzech planowanych nowych konsulatów na Ukrainie powstaną dwa.

MSP bez remontów

Ministerstwo skarbu przygotowało plan oszczędnościowy na kwotę 8,8 miliona złotych, czyli 10 proc. wydatków resortu. Cięcia mają dotyczyć m.in. wydatków administracyjnych (w tym remontów) oraz pieniędzy przekazywanych zewnętrznym jednostkom podległym resortowi.

Ministerstwo rozwoju regionalnego zaoszczędzi 2 mln zł w swoim tegorocznym budżecie. To specyficzny resort, bo - obok środków na funkcjonowanie ministerstwa - ma środki wyłącznie na finansowanie projektów unijnych, które zostaną nienaruszone. Oszczędności resortu nie będą dotyczyć etatów, a mają pochodzić z planów inwestycyjnych i remontowych.

Zapowiadane oszczędności w ministerstwie środowiska to 63 mln zł, w resorcie rolnictwa - 230 mln zł, w gospodarce - 120 mln zł, a w resorcie finansów - 560 mln zł.

Ministerstwo nauki zapewniało w ubiegłym tygodniu, że oszczędności nie odbędą się kosztem płac dla wykładowców, ani stypendiów.

Resort infrastruktury i ministerstwo pracy nie podają kwoty planowanych cięć.

Nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie oszczędności w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego. Minister kultury Bogdan Zdrojewski informował przed konsultacjami z premierem, że jego resort w 2009 roku zamierza zaoszczędzić na działaniach promocyjnych. Ministerstwo ma też zrezygnować ze spektakularnych przedsięwzięć kulturalnych.

Bez szkoły dla sześciolatków

Jedną z reform odłożoną w czasie ma być obniżenie wieku szkolnego do sześciu lat. Nie wiadomo jeszcze na czym dokładnie miałoby polegać odroczenie reformy, ani jakie oszczędności może ono przynieść. W rezerwie budżetu państwa na wprowadzenie sześciolatków do szkół zagwarantowano 347 mln zł. Ponadto samorządy mają dostać w tym roku na każdego sześciolatka przyjętego do pierwszej klasy dotację, wynoszącą nieco ponad 2 tys. zł.

Premier zapowiedział, że jeśli znalezione w tym tygodniu oszczędności w resortach rzeczywiście będą musiały zostać zrealizowane, to najprawdopodobniej w połowie roku będzie znowelizowana ustawa budżetowa.

Nie tylko cięcia, także kredyty

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd rozpatrzy też m.in. projekt nowelizacji ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. Propozycja nowelizacji ma wprowadzić ułatwienia dla spółdzielni, będących dłużnikami Skarbu Państwa z tytułu wykonania poręczenia. Możliwe ma być zawarcie umowy dotyczącej odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia całości lub części zadłużenia. Zawarcie takiej umowy odbywałoby się na wniosek dłużnika i możliwe byłoby w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi.

Rada Ministrów omówi kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009 - 2013; zapozna się też z informacją na temat wykorzystanie funduszy w Unii Europejskiej.