Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był niższy o 0,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,4.

W porównaniu do marca 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,4 pkt. proc.

"Wśród składowych wskaźnika, niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio: o 3,1 i 3,0 pkt. proc.). Natomiast poprawiły się oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio: o 1,4 i 0,5 pkt. proc.)" - napisano.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 2,9. W marcu WWUK osiągnął wartość o 7,1 pkt. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2017 r.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły głównie pogarszające się oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadki odpowiednio o 3,1 i 2,8 pkt. proc.). Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,4 pkt. proc.)" - napisano. (PAP Biznes)