Zysk netto ZUE spadł r: r do 0,31 mln zł w 2017 r.Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - ZUE odnotowało 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,64 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 465,32 mln zł w 2017 r. wobec 343,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 0,84 mln zł wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej.

"W minionym roku Grupa ZUE poprawiła wyniki na prawie wszystkich poziomach. Przychody wyniosły 465 mln zł, EBITDA 11,5 mln zł, a zysk operacyjny 1,6 mln zł. Na rynku infrastruktury szynowej dopiero od połowy zeszłego roku obserwowaliśmy stopniową poprawę sytuacji, co przełożyło się na nasze wyniki finansowe. W efekcie w czwartym kwartale wypracowaliśmy blisko połowę rocznych przychodów oraz zysk netto na poziomie 12,4 mln zł. Wzrost był możliwy dzięki wejściu w fazę realizacji kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej" - napisał prezes Wiesław Nowak w liście dołączonym do raportu rocznego.

"W ostatnich latach dużo inwestowaliśmy i nadal inwestujemy w sprzęt. W samym 2016 roku inwestycje w środki trwałe wyniosły ponad 11 mln zł, natomiast w zeszłym roku było to już blisko 21 mln zł" - dodał.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)